Tuesday , March 2 2021
previous arrow
next arrow
Slider
Home / NEWS / KRSC organized Online 7 day Konkani Family Retreat | ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್ ನವೀಕರಣ್ ರೆತಿರ್ from Jan 25-31, 2021

KRSC organized Online 7 day Konkani Family Retreat | ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್ ನವೀಕರಣ್ ರೆತಿರ್ from Jan 25-31, 2021

ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊ,
ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರ್ 25 ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ 31 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾತಿಂ 9.00 ವರಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ KRSC ಹಾಂಣ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುಂನ್ ಹಾಡ್'ಲ್ಲ್ಯಾ "ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್ ನವೀಕರಣ್ ರೆತಿರ್ " ಹಾಂತು ತುಮಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಲಾಗ್ಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಹಿ ರೆತಿರೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ದಿತಾತ್.

✝️✝️✝️✝️✝️✝️
Fr. Franklin D'Souza
Fr.Cliferd Fernandes
Fr. Abraham D'Souza
Fr. Anil Fernandes
Fr. Melwyn Noronha MSC
Br. Elias Cuvello.MSC
Be. Henry Machado.
Br. JV D'Mello.
Br. Joachim Pinto.
Br. Franklin.
Br. Kavin D'Souza
ಅಮ್ಚ್ಯೆಂ ಭಾವ್ ಆನಿಕ್ ಭಯ್ಣಿಂ ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ದಿತೆಲೆಂ, ಆರ್ಗಾ ಸ್ತುತಿ ಚಲೊನ್ ವರ್ತೆಲೆಂ ಆನಿಕ್ testimony ದಿತೆಲೆಂ.
ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಸಾಂಜ್ಯೆಚೊ ವೇಳ್ ಆಜ್'ಚ್ಚ್ ಅಮಾನತ್ ಕರಾ.
ಖಂಚ್ಯಾ ಪೂರಾ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ರೆತಿರೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೊಂಕ್ ವಿವರ್ ವಯ್ಲೆಂ ಬೆನಾರ್ ಪಳೆಯಾಂ.

ಘರಾ ಥಾವ್ನಾಂಚ್ಚ್ ಹ್ಯಾ ರೆತಿರೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಿಂ ಕುಟ್ಮಾ ಆತ್ಮಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡಾ.

Konkani Retreat links given below:

Day-1 : 25-01-2021

Day-2 : 26-01-2021

Day-3 : 27-01-2021

Day-4 : 28-01-2021

Day-5 : 29-01-2021

Day-6 : 30-01-2021

Day-7 : 31-01-2021

About fkcaadmin

You Can Share Your Articles, News & Info with Admin :   Send Email to: info@fkcaglobal.com

Check Also

KCWA celebrates Nathalancho Sambhram, a virtual Christmas Celebration

Kuwait Canara Welfare Association (KCWA) – a leading association in Kuwait, has not disappointed its …