Tuesday , March 2 2021
previous arrow
next arrow
Slider
Home / NEWS / KONKANI Lenten Retreats- 2021 Updates

KONKANI Lenten Retreats- 2021 Updates

Updates of Konkani Lenten Retreats in Bangalore| Send your banners to info@fkcaglobal.com

Divine Mercy Retreat Center Bengaluru-Halasusu

VKCA- Vidyaranyapura

Koncab, Kalyan Nagar-Bangalore

Note: Kindly Bring your Bible for this Retreat.


Sezari Bangalore

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್'ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿನಿವಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ( BCCRS Archdiocese of Bangalore ) ಮಾಂಡುಂನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಆನಿಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಕಷ್ಟ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಚಡ್ ಉಣೆಂ 40 ದಿಸಾಂಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ.

LENTEN PROGRAM
18th Feb to 27th March
Monday to Saturday

DAILY INTERCESSION / MASS
8am - 9am - Kannada
9am - 10am - Tamil
10am - 11am - English
11am - 12 Noon - Konkani
12noon - 1pm - English Mass

Venue : BCCRS chapel, Maria Nikethan school, D'Costa layout, Cooketown, Bangalore.

ಸೂಚನ್ : ಕೊಣಾಕ್ ಪೂರಾ ಚಾಫೆಲಾಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಾಣಿಂ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಸಕಾಳಿಂ 11 ವರಾ ಥಾವ್ನ್ 12 ವರಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ BCCRS you tube ಚಾನೆಲಾರ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ದೆವಾಚಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾ ಜೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿಂ.

Note : It will be also telecast live on the BCCRS YouTube channel.

* ಮಾಧ್ಯಾಸ್ಥಿಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿಂ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ತುಮ್ಚ್ಯೊ ವಿನೊವ್ಣ್ಯೊ ದಾಡುಂಕ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಂಬರ್
9480582738.

ತುಮಿ ಯೆಯಾ ದುರ್ಸ್ಯಾಂಕೀ ಕಳಯಾ.

KCA Mathikere have arranged for Konkani Lenten Retreat
on Sunday 28-02-2021 with Holy Mass
Location:  Konkan Bhavan, Mathikere
Time: from 9:00 am to 2:30pm

For More Contact: 9845249520

About fkcaadmin

You Can Share Your Articles, News & Info with Admin :   Send Email to: info@fkcaglobal.com

Check Also

KCWA celebrates Nathalancho Sambhram, a virtual Christmas Celebration

Kuwait Canara Welfare Association (KCWA) – a leading association in Kuwait, has not disappointed its …