Friday , August 14 2020
previous arrow
next arrow
Slider
Home / WISHES / Happy Birthday Zane Pio

Happy Birthday Zane Pio

Zane Pio
30-07-2020

ಹರ್ಯೆಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಜನನ್,
ದೇವ್ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಅನಿಕೀ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಮುಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ರಿಲ್ಸಾನ್- ಮರಿನಾಚಾ ಮೊಗಾಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ
ಝೇನ್ ಪಿಯೊಕ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಸಂಪ್ಚಾ ಸಂಧರ್ಬಿ
ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಾ ದೆಣ್ಯಾಕ್ ತಿಂ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಸ್ತಾನಾ,
ತೊಚ್ಚ್ ಮೊಗಾಳ್ ದೇವ್, ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುರ್ಪಾಳ್ ಆಶಿರ್ವಾದಾನಿಂ ಭರುಂ,
ತಾಚೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಜೀವನ್ ನಂದನ್ ಜಾಂವ್.

ತಾಕಾ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾತ್ ತಾಚಾ ಮೊಗಾಚಿಂ
ಆಬ್ ಆನಿ ಮಾಂಯೊ
ಡ್ಯಾಡಿ, ಮಮ್ಮಿ : ರಿಲ್ಸನ್-ಮರಿನಾ
ಭಾವ್: ಜೇಕ್ ಆನಿ ಲೂಕ್
ಭೈಣಿಂ : ನವೊಮಿ ಆನಿ ಸಲೊಮಿ
ಕಜ್ಜಿನ್ಸ್: ಪ್ರೀಮಲ್, ರಿಯೊನ್,ಮೆಯಾನ್, ಜಿಯನ್ನಾ

About fkcaadmin

You Can Share Your Articles, News & Info with Admin :   Send Email to: info@fkcaglobal.com

Check Also

Happy Birthday Fr. Joachim Rodrigues OCD

Fr. Joachim Rodrigues OCD 10-07-2020 When God Ordained you as a priest, Not only did He bless …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *