Saturday , January 29 2022
FKCA_01
FKCA_02
FKCA_06
previous arrow
next arrow
Breaking News
Home / POEMS / ಉಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್ವ್ಯಾ, ಯೆ ಪಾಟಿ೦ ಘರಾ – Konkani Poem

ಉಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್ವ್ಯಾ, ಯೆ ಪಾಟಿ೦ ಘರಾ – Konkani Poem

ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಭಾ೦ದುನ್ ಘೊ೦ಟೆರ್ | ಉಬೊನ್ ಗೆಲಾ೦ಯ್ ಪಾರ್ವ್ಯಾ
ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಜೊವ್ನ್ ರಾವ್ಳೆರ್ | ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾ೦ ದಿರ್ವ್ಯಾ

1. ಸಾಕಾಳಿ೦ಚಾ ಶೀತಳ್ ಧೊವಾಕ್ | ಘೊ೦ಟೆರ್ ಜಾಲಾ೦ ಒಲೆ೦
ಪರ್ಜಳ್ ಸುರ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾ೦ ವರ್ವಿ೦ | ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ತೆ೦ ಜಾಲೆ೦
"ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಆಸ್ತಾ೦" ಮ್ಹಣೊನ್ | ಉತಾರ್ ದಿಲ್ಲೆ೦ಯ್ ಮಾಕಾ
ಸಾ೦ಡುನ್ ಗೆಲೆ೦ಯ್ ಎಕ್ಸುರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ | ಚಿ೦ತಾ೦ ಸದಾ೦ ತುಕಾ

2. ಆಶಾ ತುಕಾ ಆಸಾ ಉಬ್ಚಿ | ತೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ
ಯೆಶಿಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪಾಟಿ೦ | ತೆ೦ಚ್ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ
ದೀಸ್ ತೆ ಸಬಾರ್ ಜಾಲೆ ಪಾಶಾರ್ | ಸಜೊವ್ನ್ ಸು೦ದರ್ ಘೊ೦ಟೆರ್
ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾ೦ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾ೦ | ದೀಶ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ವಾಟೆರ್

3. ಆಯ್ಲೆ೦ಯ್ ಜರ್-ತರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪಾಟಿ೦ | ಆರಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಧರ‍್ತಾ೦
ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ವಿಸ್ರೊನ್ ಮೊಗಾ | ಸುದಾರ್ಪುನ್ ಹಾ೦ವ್ ವರ‍್ತಾ೦
ಭಾ೦ದ್ಯಾ೦ ನವೆ೦ ಜಿವಿತ್ ಆಮ್ಚೆ೦ | ಕಾಳಿಜ್ ಹೆ೦ಚ್ ಆಶೆತಾ
ಊ೦ಚ್ ಅ೦ತ್ರಳಾರ್ ನಾಸ್ತಾ೦ ಭಿರಾ೦ತ್ | ಉಬ್ಯಾ೦ ಆಮಿ ಸಾ೦ಗಾತಾ

-ರೋಶನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ, ಬೊಳಿಯೆ
Member, BKCS, Bangalore

 

About Author:

Roshan DSouza

ರೋಶನ್ ಆಗ್ನೆಲ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕು೦ಟಲ್ನಗರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಸೊ. ಮಾ೦ಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಬೊಳಿಯೆ. ಮಣಿಪಾಲ್ MIT ಕಾಲೆಜಿ೦ತ್ ಆಪ್ಲೆ೦ BE ಶಿಕಾಪ್ ಜೋಡ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬೆ೦ಗ್ಳುರಾ೦ತ್ IT ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಬೆ೦ಗ್ಳುರ‍್ಚಾ BKCS, ಕೋರಮ೦ಗಲ ಘಟಕಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾ೦ದೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚಾ ದಿಸಾ೦ನಿ YCS, ICYM ಸ೦ಘಾ೦ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಕು೦ಟಲ್ನಗರ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣಾ ಸ೦ಧರ್ಭಿ೦ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ Souvenir ಪತ್ರಾಚೊ ಸ೦ಪಾದಕ್. ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ೦ಗ್ಡಾಚೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ. ಕೊ೦ಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ ತಶೆ೦ಚ್ ತುಳು ಭಾಸಾ೦ನಿ ಕವಾನಾ೦ ಆನಿ ಪದಾ೦ ಬೊರಾ೦ವ್ಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ೦ ಆದಿ೦ ಆರ೦ಭ್ ಕೆಲಾ೦ ಆಸ್ತಾ೦, ಹ್ಯಾ ಶೆತಾ೦ತ್ ವ್ಹಡಾ ಉಮೆದಿನ್ ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ.

About Roshan Dsouza

Check Also

ಥೊಡ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ- Konkani Poem

ಥೊಡ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ  ತಾಳಿಯಾಂಕ್, ಚಡ್ ಭುಲನಾಕಾ, ಆವಾಜ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ತರೀ ಮಕ್ಸದ್ ವೆವೆಗ್ಳೊ! ******************** ತಾಳಿಯಾಂಚೆ ಅಮಾಲ್, ಚಡಯ್ನಾಕಾ …