Friday , September 17 2021
FKCA_01
FKCA_02
FKCA_06
previous arrow
next arrow
Home / NEWS / Archdiocesan Konkani Bible Marathon starts from 26th July 2021

Archdiocesan Konkani Bible Marathon starts from 26th July 2021

Konkani Bible Marathon (ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ)

The much awaited ‘Konkani Bible Marathon’ gets underway on Monday, the 26th of July 2021. Most Rev. Peter Machado, the Metropolitan Archbishop of the Archdiocese of Bangalore will flag off the Marathon with a message and prayer at 8.30 in the morning on the 26th of July 2021. He will set in motion the continuous proclamation by reading the first chapter from the Book of Genesis and the proclaimers will carry forward from then on. The proclamation will be relentless by 48 proclaimers at every half an hour changing the proclaimer from 9.00 AM on the 26th to the 30th of July till the last verse of the last book is completed.

The Commission for Bible of the Archdiocese of Bangalore has organized the ‘KONKANI BIBLE MARATHON’ with support of the Federation of Konkani Catholic Associations (FKCA), Bangalore. In order to technically assist the readers there will be 12 Admins with the readers giving instructions as and when required. All the proclaimers and the Admins are from the parishes of the Archdiocese of Bangalore.

This is first of its kind online Bible Marathon in Konkani, with a continuous proclamation of the entire Bible is available all over the world. It is a devotion of proclamation of the Bible, a delightful breaking of the Word of God. The event will be available live on the YouTube Channel of the Archdiocese of Bangalore, the website of the Federation of Konkani Catholic Associations on all the days and we encourage everyone to log in to it at your convenience and listen to the Word of God being proclaimed uninterrupted. Be part of this historic event and be blessed by the Lord. Hence, people of the Konkani diaspora spread all over the world are invited to be part of the marathon that they may have the experience of listening to the Word of God and savour the taste of the Word.

The Bible Marathon Committee of organizers in headed by Mr. Nigel Fernandes of the ATC Publishers and under the guidance of Fr. Faustine L. Lobo (Director – Karnataka Regional Pastoral Centre). The other members of the committee are Mr. Sylvian Noronha (Chairman - FKCA), Fr. George Vincent Lobo (Regional Secretary - SCC), Mrs. Nora Menezes, Mrs. Cynthia Lobo, Mrs. Ida Sequeira, Mrs. Laveena Fernandes, Mr. Godwin Castelino, and Mr. Peter D’Souza.

Fr. Faustine L. Lobo, PRO KRCBC


ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಅತ್ರೆಗುನ್ ರಾಕೊನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ "ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೆಬಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್" - ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬೆಬಲ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 26 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 8..30 ವರಾಂಚೆರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾತಲೊ. ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೊ, ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬುಕಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ ವಾಚುನ್ ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್‌ಚ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಕಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ನಿರಂತರಿ ಪಾಂಚ್ ದೀಸ್, 48 ಪರ್ಗಟ್ಣಾರಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಜಾತೆಲಿ.

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬೆಬಲ್ ಆಯೋಗ್, ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಫ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ಸ್ (FKCA), ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬೆಬಲ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ಚಲ್ಚಿ ದೆಕುನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ 12 ನಿರ್ವಹಣ್‌ಗಾರ್ (Admin) ವಾವುರ್‍ತೆಲೆ. 48 ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್ ತಸೆಂ 12 ನಿರ್ವಹಣ್‌ಗಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ಚೆ ಲಾಯಿಕ್.

ಸಗ್ಳೊ ಬೆಬಲ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ನಿರಂತರ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಕರ್‍ಚೆಂ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಹೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್. ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾಚಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ. ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಸಂಸಾರ್‌ಬರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚಾಕ್, ನಿಯಾಳ್ಚಾಕ್ ಆನಿಂ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಲಾಗು ಕರ್‍ಚಾಕ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಮಕ್. ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾಚಿ ರೂಚ್ ದಿಂವ್ಚಾ ರಿತಿನ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. ಹಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಯುಟ್ಯೂಬ್ (YouTube) ಚ್ಯಾನಲಾಚೆರ್, ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಫ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ಸ್ (FKCA) ವೆಬ್ಸೈಟಿಚೆರ್ 26 ಥಾವ್ನ್ 30 ತಾರಿಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ದೀಸ್ ನಿರಂತರ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಬಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅಮಿ ಉಲೊ ದಿತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಯಾ ಆನಿಂ ಅತ್ಮಿಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡಾ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ನೈಜಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ATC Publishers) ಹಾಂಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್, ಬಾ/ ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಎಲ್. ಲೋಬೊ (ನಿರ್ದೇಶಕ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್) ಹಾಂಚಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೆಬಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕಮಿಟಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸಾ. ಕಮಿಟಿಚೆ ಹೆರ್ ಸಾಂದೆ ಹ್ಯೆ ಪರಿಂ ಅಸಾತ್ - ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿಲ್ವಿಯನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ FKCA), ಬಾ/ ಜೋರ್ಜ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಲೋಬೋ (ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ - ಲಾ. ಕ್ರಿ. ಸ. ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಆಯೋಗ್) ಶ್ರೀಮತಿ ನೋರಾ ಮಿನೇಜಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಂತಿಯಾ ಲೋಬೊ, ಶ್ರೀಮತಿ ಐಡಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲವೀನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಆನಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜ.

ಬಾ/ ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಎಲ್. ಲೋಬೊ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ - KRCBC

About Fr. Faustine L. Lobo

Check Also

Silvian Noronha elected as Chairman of FKCA during 24th AGM

Bengaluru: The Federation of Konkani Catholic Associations (FKCA) held its 24th  Annual General Body Meeting, at …