Saturday , January 23 2021
previous arrow
next arrow
Slider
Breaking News
Home / Search Results for: Rayan Miranda Neermarga

Search Results for: Rayan Miranda Neermarga

ಥೊಡ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ- Konkani Poem

ಥೊಡ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ  ತಾಳಿಯಾಂಕ್, ಚಡ್ ಭುಲನಾಕಾ, ಆವಾಜ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ತರೀ ಮಕ್ಸದ್ ವೆವೆಗ್ಳೊ! ******************** ತಾಳಿಯಾಂಚೆ ಅಮಾಲ್, ಚಡಯ್ನಾಕಾ ತಕ್ಲೆಕ್, ಗಾಳಿ ಶಿರಾಪ್ ಮೆಳ್ತೆಲ್ಯೊ, ಪಿರ್ವೊಂಕ್! ************************ ತಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್, ಭುಲೊನ್ , ಭಾಷಣ್ ಲಾಂಬಯ್ನಾಕಾ, ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾಣಾ ಜಾ! ********************* ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಳಿಯೊ ಮೆಳ್ನಾಂತ್ ಸದಾಂ, ಕರಿನಾಕಾ ಖಂತ್, ಥೊಡೆ ಹಾತ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾತ್! ********************** ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಲಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಬ್ಧನಾಕಾ, …

Read More »

Women’s day was celebrated through a Women’s Cricket Tournament!

Bellandur Cricket Academy and DNI Sports Lounge organized a a side 30 yards cricket tournament for women in Bangalore at DNI Sports Lounge on March 8, 2020. There was an amazing response from women to play cricket. In this tournament 9 teams participated from Bangalore and Mangalore. Mrs Glamourous 2019-20 …

Read More »

Konkan Cup 2020 pays tribute to cricketer Alex Lewis

Konkan Sports Club, Bengaluru organized Konkan Cup 2020, 6 a-side 40 yards over arm cricket tournament on February 9, 2020 at DNI Sports Ground, Bengaluru as a tribute to Alex Lewis. 10 teams participated from different parts of Bangalore participated in this tournament. During this tournament a short condolence meeting …

Read More »